Teamwerk

Zendingswerk is teamwerk, niet het werk van één gezin of de hobby van een enkeling. Het is de gemeente van Christus die mensen uitzendt de wereld in, in gehoorzaamheid aan de opdracht die Hij gegeven heeft: “Ga heen, maak alle volken tot Mijn discipelen..’ Een veelomvattende opdracht, een grote verantwoordelijkheid en tegelijkertijd een geweldig voorrecht.

Hoewel het lijkt dat wij als zendelingen het ‘echte’ werk doen, willen we juist benadrukken dat het Bijbelvertaalwerk niet ‘ons’ werk is. We zijn uitgezonden namens een grote groep mensen die samen met ons vorm willen geven Christus’ opdracht. Ons aandeel daarin is het werken met de verschillende bevolkingsgroepen; anderen bidden voor ons en ons werk, of stellen ons in staat om ons aan dit werk te wijden door ons financieel te ondersteunen (we ontvangen voor het Bijbelvertaalwerk namelijk geen salaris, maar leven van giften van mensen die achter ons staan).

We zouden het erg leuk en bemoedigend vinden als ook u of jij zou besluiten met ons samen te werken in het Bijbelvertalen.
Voor meer informatie: gebed | financiële ondersteuning.
Of download meteen het antwoordformulier.