Gebed

We geloven dat bidden van ongekend belang is voor het zendingswerk wereldwijd. James O. Fraser schrijft: “Ik geloof dat pas in de heerlijkheid bekend zal worden hoeveel zendingswerk tot stand is gekomen door de gebeden van toegewijde gelovigen thuis.” We willen jullie daarom aanmoedigen om voor ons en het werk dat we doen te bidden en zo samen met ons bij het bijbelvertaalwerk betrokken te zijn.

Hieronder een aantal algemene gebedspunten; voor meer specifieke punten verwijzen we naar onze nieuwsbrieven. Als u deze voortaan wilt ontvangen, laat het ons weten.
(Voor meer informatie over de hier genoemde projecten, zie de projectpagina.)

Pa’umotu (Frans Polynesië): dank dat de Evangeliën zijn vertaald en herzien. Bid dat deze goed worden ontvangen door Pa’umotu-sprekers en door de kerken, zodat de weg open is om de vertaling uit te geven. Bid voor het vertaalwerk aan de Psalmen, dat we de komende jaren hopen voort te zetten.
Rapa Nui (Paaseiland, Chili): bid voor de laatste fase van de vertaling van het Nieuwe Testament. Bid voor onze collega’s Bob en Nancy; dank voor alle mensen die tijdens hun tijd op Rapa Nui tot geloof zijn gekomen.
Nukuoro (Micronesië): bid voor BEtty en haar team. Dank voor hun toewijding, en voor Betty’s volharding. Bid dat het team de vertaling tot een goed einde zal brengen. Er is enorm veel gebeurd, maar we zijn er nog niet. Dank voor de mogelijkheid om dit werk op afstand te begeleiden.
Takuu (Papoea-Nieuw-Guinea): dank voor Tom en Sharon’s toewijding. Bid voor het vertaalwerk aan het Oude Testament, dat zij naast andere drukke bezigheden voortzetten.

Wycliffe Nederland geeft maandelijks een gebedsbrief uit, die online kan worden aangevraagd.