Thuisfrontcommissie

De thuisfrontcommissie bestaat uit: Margot Boiten-van Eck, Marc en Annemieke de Hoop, Els Kooij (voorzitter), Harold Verloop, René Vonk (penningmeester) en Bely Voskamp.
Staringhove 14
2726 BW Zoetermeer
Bank: NL65RABO0144489503 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente inzake fam. Kieviet te Alblasserdam.
tfckieviet@gmail.com