De Heidelbergse Catechismus: een hertaling voor jongeren

Tussen 2013 en 2015 heeft commissie Leerdiensten van de Hervormde Gemeente Alblasserdam, wijk 1, een hertaling van de Heidelbergse Catechismus vervaardigd voor het gebruik in en rond leerdiensten. Hierbij is gebruik gemaakt van de oorspronkelijke Duitse en Nederlandse tekst, alsmede een aantal bestaande hertalingen.
Deze hertaling maakt de Catechismus toegankelijker door een heldere zinsopbouw en een hedendaagse woordkeus. Wel zijn alle betekeniselementen in de tekst behouden, ook waar de tekst ons naar hedendaagse maatstaven misschien wijdlopig overkomt. Zo blijft deze hertaling goed bruikbaar naast de oorspronkelijke versie, zodat ze naast of in plaats van de oorspronkelijke versie gebruikt kan worden als uitgangspunt voor prediking, catechese en geloofsgesprek.
De hertaling is samengesteld door Paulus-Jan en Antje Kieviet en kan hier worden gedownload:
PDF
MS Word 2007/10

Creative Commons-Licentie
Deze hertaling valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie. Dat wil zeggen dat de tekst vrij mag worden gebruikt en aangepast voor niet-commerciële doeleinden, mits daarbij de rechthebbende wordt vermeld: © 2015 Hervormde Gemeente Alblasserdam.
Voor meer informatie: paulus_kieviet@sil.org.

 

Trefwoorden: Catechismus, Heidelbergse Catechismus, jongerenversie, jongeren, hertaling, Alblasserdam, Hervormde gemeente wijk 1, PKN, leerdienst, catechismusdienst

Geef een reactie