Over ons

Wij zijn opgeleid als taalkundige (Paulus-Jan) en theoloog (Antje). Zoekend naar de invulling die we zouden geven aan de bijbelse opdracht om je leven in dienst van God te besteden, zijn we terechtgekomen bij Wycliffe Bijbelvertalers. Met de gaven die we hebben willen we taalgroepen helpen om de Bijbel in hun eigen taal te krijgen. We beseffen hoe geweldig het geschenk is dat God ons in de Bijbel gegeven heeft, en hoe belangrijk het is om de Bijbel in je eigen taal te hebben: de taal van je hart, de taal die het meest tot je spreekt. In het Nederlands is dit bijna een vanzelfsprekendheid, in veel andere talen allerminst. Nog altijd zijn er enkele duizenden talen waarin de Bijbel niet is vertaald.
Samen met duizenden collega’s over de hele wereld werken wij eraan om de Bijbel ook in die talen beschikbaar te maken. In 2002 zijn wij vanuit de Hervormde Marekerk in Leiden uitgezonden voor bijbelvertaalwerk in Oceanië. In 2012 is deze uitzending overgenomen door de Grote Kerk in Alblasserdam.

Na een taalkunde- en vertaalopleiding in Australië hebben we eerst anderhalf jaar in Papoea Nieuw-Guinea doorgebracht, waar we zijn opgeleid tot vertaalconsulent.
In 2004 vertrokken we naar Frans Polynesië; we wisten dat in dit land verscheidene talen waren zonder bijbelvertaling en zonder bijbelvertaalwerk. Het eerste jaar maakten we ons vertrouwd met de plaatselijke maatschappij, de kerkelijke situatie en de verschillende talen, en werkten aan het leren van de landstaal, het Tahitisch. In 2005 begonnen we te werken met sprekers van het Rapa (gesproken op het gelijknamige eiland) en het Pa’umotu (gesproken in de Tuamotu-archipel). Op Rapa begeleidden we een groep plaatselijke vertalers met het vertalen van delen van de Evangeliën; zo kwam in 2009 het Markusevangelie gereed. Op Tahiti kwam een Pa’umotu-vertaalteam tot stand, dat tussen 2005 en 2011 de Evangeliën vertaalde en deze als comité grondig controleerde en bijwerkte. In de loop van de tijd raakten we ook bij andere talen betrokken. Dit leidde ertoe dat we in 2007 verhuisden naar Paaseiland, waar we met collega’s werkten aan de vertaling van het Nieuwe Testament in de plaatselijke taal, het Rapa Nui. Ook werkten we de heruitgave van schoolboeken, een woordenboekproject, et cetera. Het Nieuwe Testament in het Rapa Nui kwam in 2018 gereed.
In de tussentijd reisden we regelmatig af naar Australië om les te geven tijdens de zomercursus (januari-februari) op de SIL-school in Kangaroo Ground, waar we zelf ook hadden gestudeerd. Eind 2010 verhuisden we naar Kangaroo Ground, waar we anderhalf jaar bleven. Opnieuw gaven we les, terwijl we betrokken bleven bij het vertaalwerk in de genoemde talen.
Paulus-Jan reisde naar Guam, waar hij werkte met vertaler Betty Amon, die de Bijbel vertaalt in haar eigen taal, het Nukuoro. Ook het Nukuoro is een Polynesische taal, gesproken in Micronesië.

Onze dochters Mattie (2000) en Nina (2001) hadden al die jaren thuis onderwijs: vanwege de wisselende talen en de vele reizen was dat de meest praktische oplossing. Medio 2012 zijn we naar Nederland terug verhuisd, zodat zij hier de middelbare school kunnen doen. Sindsdien werkt Paulus-Jan op afstand, en met incidentele bezoeken, verder aan het vertaalwerk in de verschillende talen. Ook maakt hij als typesetter vertalingen van anderen klaar voor de druk, en deed hij onderzoek naar de grammatica van het Rapa Nui (wat in 2016 resulteerde in een proefschrift). Sinds 2018 is hij ook als vertaalconsulent betrokken bij een aantal Micronesische talen, op de eilanden Yap en Palau. Tevens is hij sinds eind 2017 directeur van de SIL-Pacific Group. Antje werkt sinds 2012 op het kantoor van Wycliffe Nederland op de afdeling Personeelszaken.