Rapa Nui

Het Rapa Nui wordt gesproken op Paaseiland, 4000 km. uit de kust van Chili. Het eiland behoort sinds 1888 bij Chili en de officiële taal is dan ook Spaans; de oorspronkelijke bevolking is echter Polynesisch; Rapa Nui is de naam van zowel het eiland, de bevolking als de taal.
Vanaf 1977 werkten onze collega’s Bob en Nancy Weber op Paaseiland. Samen met medewerkers uit de Rapa Nui-gemeenschap onderzochten zij de taal, ontwikkelden een spelling en stelden een schoolmethode samen voor het lees- en schrijfonderwijs in het Rapa Nui. Ook stimuleerden zij het schrijven van teksten in de eigen taal; mede dankzij hen zijn er nu diverse boeken en boekjes met verhalen en andere teksten in het Rapa Nui beschikbaar.
In de jaren ’90 begonnen de Webers met het vertalen van het Nieuwe Testament in het Rapa Nui. Dit Nieuwe Testament verscheen in 2018: He Vānaŋa o te ꞌAtua, “Het Woord van God”.
Wij zijn vanaf 2005 bij dit project betrokken geweest; Paulus heeft als consulent het Nieuwe Testament gecontroleerd. Van 2007 tot 2010 woonden wij op Paaseiland en werkten met de Webers aan verschillende projecten: de heruitgave van schoolboeken; een woordenboekproject; het audio-opnames voor een Rapa Nui-versie van een film met het volledige Lucasevangelie; et cetera.
Paulus schreef ook een grammatica van het Rapa Nui. In 2017 verscheen hiervan een commerciële versie, die gratis te downloaden is. Een Rapa Nui – Spaans – Engels woordenboek en een Spaanse vertaling van de grammatica zijn in voorbereiding.

[ Ethnologue ]