Rapa Nui

Het Rapa Nui wordt gesproken op Paaseiland, 4000 km. uit de kust van Chili. Het eiland behoort sinds 1888 bij Chili en de officiële taal is dan ook Spaans; de oorspronkelijke bevolking is echter Polynesisch; Rapa Nui is de naam van zowel het eiland, de bevolking als de taal.
Sinds 1977 werken onze collega’s Bob en Nancy Weber op Paaseiland. Zij kwamen naar het eiland om het “Programa Lengua Rapa Nui” (Taalprogramma Rapa Nui) op te zetten, een project dat als doel heeft het onderwijs en gebruik van het Rapa Nui te stimuleren. Samen met medewerkers uit de Rapa Nui-gemeenschap onderzochten zij de taal, ontwikkelden een spelling en stelden een schoolmethode samen voor het lees- en schrijfonderwijs in het Rapa Nui. Ook stimuleerden zij het schrijven van teksten in de eigen taal; mede dankzij hen zijn er nu diverse boeken en boekjes met verhalen en andere teksten in het Rapa Nui beschikbaar.
In de jaren ’90 begonnen de Webers met het vertalen van het Nieuwe Testament in het Rapa Nui. Inmiddels is het hele Nieuwe Testament vertaald, gecontroleerd en grondig herzien door een groep Rapa Nui-sprekers.
Wij zijn sinds 2005 bij dit project betrokken; Paulus heeft als consulent het Nieuwe Testament gecontroleerd. Van 2007 tot 2010 woonden wij op Paaseiland en werkten met de Webers aan verschillende projecten: de heruitgave van schoolboeken; een woordenboekproject; het audio-opnames voor een Rapa Nui-versie van een film met het volledige Lucasevangelie; et cetera.
Het vertaalproject is in 2013 de laatste fase ingegaan: het samenstellen van extra materiaal (inleidingen, voetnoten et cetera), en een aantal grondige controles, zoals een spellingcontrole.
Paulus werkt tevens aan een grammatica van het Rapa Nui, op basis van materiaal dat in het “Programa Lengua Rapa Nui” verzameld is.

[ Ethnologue ]