Rapa

Rapa wordt gesproken op het zuidelijkste eiland van Frans Polynesië. We bezochten dit eiland voor het eerst in 2005 en werkten met het Tomite Reo (taalcomité) aan de vertaling van stukken uit de Evangeliën: voor iedere zondag de lezing volgens het rooster. Bij ons vertrek zette het comité dit werk voort.
In 2006 bezochten we Rapa opnieuw en maakten we een begin met het Evangelie van Matteüs. Ons derde bezoek was in september-oktober 2008; nu besloten we om een computeradaptatie te maken: in hoog tempo maakten we een eerste versie van het Markusevangelie, woord voor woord uit het Tahitisch. Toen we het eerste hoofdstuk aan het comité voorlegden, waren de reacties echter niet onverdeeld positief: “de woorden zijn wel Rapa, maar het klinkt niet als Rapa: je mist het echte Rapa-accent”. We zetten ons dus aan het werk om van een houterige tekst goed Rapa te maken. Aan het eind van ons bezoek was het Evangelie van Markus gereed!
Naast het vertaalwerk hebben we ons met diverse andere activiteiten beziggehouden. Zo maakten we een klein woordenboek, het Petit lexique rapa.
In 2009 bezochten we het eiland nogmaals en werkten verder aan andere Evangeliën. Sindsdien is het vertaalwerk helaas grotendeels stilgevallen; wel hoorden we dat een van de leden van het Tomite Reo nog altijd bijbelgedeelten vertaalt voor de kerkdienst.