Inzegening Kapingamarangi-bijbel

(Kerst 2014) Na achttien jaar vertalen heeft de Kapingamarangi-taalgroep in Micronesië de complete Bijbel in hun taal. Vorig jaar kwam de vertaling af; het boek is in Sri Lanka gedrukt en vervolgens verscheept naar Pohnpei, het hoofdeiland van Micronesië. In december ging een vrachtschip naar het eiland Kapingamarangi, zodat vlak voor Kerst de Bijbel op het eiland kon worden ingezegend.
Wycliffe-vertalers Nico en Pam Daams hebben het project al die jaren begeleid. Vanwege logistieke problemen konden ze niet bij de inzegening aanwezig zijn. Aan de ene kant was dat jammer; aan de andere kant betekende het wel, dat de inzegening helemaal voor en door de Kapingamarangi’s was, en dat is tekenend voor dit bijzondere vertaalproject. Het vertaalproject was een initiatief van de Kapinga’s zelf; zij selecteerden de (meer dan 20) vertalers, en toen al na vier jaar het Nieuwe Testament gereed was, waren zij het die besloten om door te gaan en ook het Oude Testament te vertalen. Met zijn ca. 3000 sprekers is het Kapingamarangi een van de kleinste talen ter wereld waarin de hele Bijbel beschikbaar is.

Caleb Gamule, voorzitter van het vertaalcomité, schreef het volgende aan Nico en Pam:

“De inzegening van de Kapingamarangi Bijbel is goed verlopen. Vier leden van het vertaalcomité van Pohnrakiet waren met de boot naar Kapingamarangi mee gereisd en hebben actief deelgenomen aan de inzegeningsdienst van de Kapinga Bijbel. Sosten leidde de dienst, ikzelf preekte uit 2 Timoteus 3:16, Henrich ging voor in gebed terwijl zijn vrouw Carmina samen met vertaalster Emerihda de zang leidden. De Protestantse Kerk van Pohnpei had een van hun voorgangers, Midion Neth, mee gestuurd om de Bijbels in te zegenen.
Heel hartelijk dank voor alles. Zonder jullie zouden we geen Bijbel hebben. Op 25 december zal het vertaalcomite van Pohnrakiet committee de inzegening van de Kapingamarangi Bijbel in de Kerstdienst feestelijk herdenken.”

Nico voegt hieraan toe:

“Graag willen we allen die ons in gebed en financiën hebben ondersteund danken voor hun bijdrage in het Kapingamarangi project. Want ook zonder jullie zouden de Kapingamarangi mensen geen Bijbel hebben.”

Hoewel wij zelf niet nauw bij het Kapingaproject betrokken zijn, leven we met meer dan grote belangstelling mee vanaf het moment, nu zo’n 13 jaar geleden, dat we besloten om met Nico en Pam in Polynesische talen te gaan werken. Vorig jaar verzorgde ik (Paulus) de lay-out voor de Kapinga-Bijbel. Bovendien werk ik de laatste jaren mee aan de voltooiing van de Nukuoro-Bijbel; het Nukuoro is een buurtaal van het Kapinga en nauw daaraan verwant. Voor de Nukuoro-vertalers is het Kapinga-project een bemoedigend voorbeeld: over een paar jaar hopen zij zelf óók zover te zijn.

Kapingamarangibijbel

Luther’s advies voor de Bijbelvertaler

Ter gelegenheid van Hervormingsdag een klein citaat van Luther uit zijn Tischreden:

“Und Verdolmetscher oder Translatores sollen nicht alleine sien, denn einem einigen Mann fallen nicht allezeit gute et propria verba zu.”

(“Tolken of vertalers moeten niet alleen werken, want een enkeling vallen niet altijd goede en geschikte woorden te binnen.”)
Een advies dat nog altijd hout snijdt!

Dan doen we het toch zelf?

(28 oktober 2014) Onlangs kregen we een bijzonder bericht van Tom Puaria in Papoea-Nieuw-Guinea. Tom, afkomstig uit de Takuu-taalgroep, helpt als adviseur collega-vertalers in andere talen. Op dit moment woont hij met zijn vrouw Sharon op het eilandje Nukuria, waar hij met een aantal plaatselijke vertalers aan het Nieuwe Testament werkt. Omdat het Nukuria sterk verwant is aan zijn eigen taal, was het voor hem niet erg moeilijk deze taal te leren.
Puaria
Nukuria en Takuu horen bij de regio Bougainville. In de provinciehoofdstad Buka is een SIL-centrum, waar geregeld vertaalcursussen worden gegeven. Vijf weken lang komen dan vertalers uit allerlei talen uit de regio bij elkaar; ze krijgen les in vertaalprincipes, Bijbelkennis, grammatica enzovoorts, en werken elk aan hun eigen vertaling. Tom heeft een aantal keer aan zo’n cursus meegewerkt, als docent en als directeur.
Onlangs was er weer zo’n vervolgcursus, en het was de bedoeling dat de Nukuria-vertalers zouden meedoen. Helaas lukte het echter niet om de reis naar Buka te maken – Nukuria is afgelegen en de verbindingen zijn gebrekkig. Toen heeft Tom de cursus op het eiland zelf gegeven, in z’n eentje. Zo kregen zo’n acht Nukuria-cursisten een opleiding op maat. Een kerk op het eiland stelde ruimte ter beschikking, mensen in het dorp zorgden voor dagelijks voedsel, de plaatselijke school leverde schrijfmaterialen. Vijf weken lang kwam de groep bijeen; ze bestudeerden vertaalprincipes, gingen de Bijbel door, bekeken een videoserie over de cultuur van de Bijbel, en vertaalden gedeelten uit het Oude en het Nieuwe Testament. Aan het eind van de cursus legden ze een examen af en kregen een certificaat overhandigd.
Wat mij betreft een prachtig voorbeeld van hoe je van de nood een deugd maakt.

Nukuria atoll

Nukuria atoll

Zie voor meer informatie de Isles of the Sea-site.

Intussen in Nederland…

(2 oktober 2014) “In het begin maakte God de hemel en de aarde. De aarde was leeg en verlaten. Overal was water, en alles was donker.”
Zo begint de Bijbel in Gewone Taal, die gisteren in Den Haag is gepresenteerd.
Het is wennen. Geen “woest en ledig”, geen “duisternis op de vloed” (of “oervloed”, zoals in de NBV), en zelfs “scheppen” heeft moeten wijken voor het alledaagse “maken”. Dat is een gevolg van de beperkingen die de vertalers van de BGT zich hebben opgelegd. De woordenschat is niet groter dan zo’n 4000 woorden. De zinnen zijn kort; zo is Ef. 1:3-14 – in het Grieks één zin – opgeknipt in 33 zinnen, tegen 5 in de HSV en 6 in de NBV. Informatie die voor de oorspronkelijke lezers duidelijk was maar voor huidige lezers onbekend, is soms expliciet gemaakt.
2014-10-01-KRK1-BGT-2-FC_web
Het is wennen. Dat de ark van Noach nu een boot is en de kribbe een voerbak, is nog niet eens zo opzienbarend. Dat het koninkrijk van God nu “Gods nieuwe wereld” is, en dat “verbond” vertaald is als “afspraak” of “belofte”, daar wordt het spannender.
Ik wil daar niet inhoudelijk op ingaan, maar het treft me dat deze keuzes zo herkenbaar zijn. Want de BGT-vertalers zitten met dezelfde dilemma’s die ik in de Polynesische talen voortdurend tegenkom. De BGT beperkt zich tot 4000 woorden; in veel talen in Oceanië is de totale woordenschat niet veel groter. Zo stelden de BGT-vertalers zich de vraag: kunnen we voor dit lezerspubliek het woord “genade” gebruiken? Hun antwoord was negatief. De Nukuoro-vertalers hoefden zich die vraag niet eens te stellen: in hun taal is er geen afzonderlijk woord voor “genade”, de keus is tussen “goedheid” en “vrije gift”.
Verder: de BGT-vertalers streefden naar korte zinnen. Veel vertalingen in Oceanië hebben eenzelfde tendens, omdat de tekst anders veel te moeilijk wordt. In de BGT zijn bepaalde metaforen vertaald naar hun onderliggende betekenis. Wij staan soms voor dezelfde keus, omdat de metafoor het verstaan in de weg kan staan.

Het Nederlands Bijbelgenootschap benadrukt in zijn communicatie dat een vertaling in gewone taal veel zeggingskracht kan hebben. Ik denk dat ze gelijk hebben. Zoals ik ook denk dat een vertaling in het Nukuoro, of het Rapa Nui, zeggingskracht kan hebben. Alle beperkingen ten spijt.

Wat gebeurt er intussen op Pohnpei?

Alweer meer dan drie maanden geleden dat ik op Pohnpei het Nukuoro-team bezocht… Hoe gaat het inmiddels? Een kleine update.
– Betty is juist een aantal weken op Pohnpei geweest om met haar team verder aan de vertaling te werken. Ze hebben heel het boek Jeremia doorgenomen, en ik ben opnieuw onder de indruk van de hoeveelheid werk die dit team verzet. Jeremia is het op één na langste boek van de Bijbel. Bovendien gebeurt er bij zo’n revisie nogal wat. Ter illustratie hier een stukje gewijzigde tekst; geschrapte tekst is in rood gemarkeerd, nieuwe toevoegingen in groen.
Jeremia in het Nukuoro

– Jeremia was het laatste grote boek dat nog op de team-check wachtte; hiermee is het team klaar met het Oude Testament. Wanneer Betty alle correcties heeft verwerkt (inclusief die van een “losse” reviseur/meelezer op Guam), is alles gereed voor de consulentcontrole.

– Inmiddels werk ik – tussen andere projecten – dan ook verder aan die controle. De afgelopen maanden ging ik door Psalmen, Job, Spreuken, Prediker en Hooglied heen, en inmiddels werk ik aan Jesaja. Nog zo’n 25% van het Oude Testament te gaan, en daarnaast een aantal boeken van het Nieuwe Testament.

– Vandaag goed nieuws over en voor de buurtaal van het Nukuoro, het Kapingamarangi: de Kapingamarangibijbel is gedrukt en de boeken zijn onderweg naar Pohnpei. Collega Nico Daams kreeg vast een tweetal bewijsexemplaren toegestuurd en mocht dus als eerste de boeken in handen houden. Een bijzonder moment!
Kapingamarangibijbel

Nukuoro & Kapinga in Pacific 150dpi

Reis naar Pohnpei

(6 juni 2014) Al een jaar of drie werk ik samen met het team dat de Bijbel in het Nukuoro vertaalt, een taal in de Federated States of Micronesia. Op afstand heb ik inmiddels twee derde van de Bijbel doorgenomen en gecontroleerd. Vertaler Betty Amon en haar team bereidt de vertaling voor; de hele Bijbel is inmiddels vertaald, en 90% ervan is door het team herzien en gecorrigeerd. Wanneer ik een boek voorzien heb van mijn vragen en opmerkingen, kan Betty deze vervolgens doornemen en de vertaling waar nodig corrigeren.
Na drie jaar op afstand werken, was het hoog tijd om elkaar eens te ontmoeten en een aantal dingen door te spreken. In mei ben ik daarom afgereisd naar het eiland Pohnpei, waar het Nukuoro-vertaalteam zich bevindt. Het team was tijdens mijn verblijf dagelijks beschikbaar om bij elkaar te komen – ze zijn allemaal gepensioneerd – en we hebben dan ook een groot aantal dingen kunnen bespreken. We spraken bijvoorbeeld over een aantal sleutelbegrippen uit de Bijbel: “prijzen”, “veroordelen”, “tabernakel”, “tempel”, “vergeven”, en zo nog een heel aantal. Over al deze termen had het team al meermalen gesproken en vaak ook al een beslissing genomen, maar het samen bespreken hielp mij om de betekenis van de Nukuoro-termen helder te krijgen, en hielp het team om een beter gefundeerde keuze te maken.
Ook de vertaling van de naam (of: namen) van God kwam aan de orde. Bijvoorbeeld: hoe vertaal je de naam JHWH in het Oude Testament? (Antwoord: meestal als TAGI Maolunga, “hoogste Heer”, maar op sommige plaatsen zal de naam Iahweh worden gebruikt.)
Verder spraken we over een aantal onderdelen van de spelling: schrijf je bepaalde woorden aan elkaar, of als drie losse woorden? Gebruik je hoofdletters wanneer “Hij” naar God verwijst? (Dat laatste zijn we in het Nederlands gewend, maar in de meeste andere talen gebeurt het niet.) En is het nodig om elk vers op een nieuwe regel te beginnen? (Het team wilde dat aanvankelijk wel, omdat de versnummers anders zo lastig te vinden zijn. Ik kon echter laten zien dat je de versnummers wat groter kunt afdrukken, zodat ze toch wel duidelijk zijn.)

We namen ook de tijd om eens even de rug te rechten en na te denken over het project als geheel: onze motivatie, ervaringen, vreugden en teleurstellingen. Ook keken we vooruit te kijken naar de komende jaren. Er is nog veel te doen, maar het project begint zijn voltooiing te naderen. Op zaterdag kwamen we met een groep Nukuoro’s bijeen voor een ontmoeting, waar het team en ik de mensen een update gaven over het vertaalproces. Men ziet uit naar de voltooide vertaling!

Het Nukuoro vertaalteam: Betty, Lisa, Kim, Rose.

Het Nukuoro vertaalteam: Betty, Lisa, Kim, Rose.

Bijeenkomst met mensen uit de Nukuoro-gemeenschap op Pohnpei.

Bijeenkomst met mensen uit de Nukuoro-gemeenschap op Pohnpei.

Nan Madol, een gigantisch archeologisch complex op Pohnpei. Net als bij de beelden op Paaseiland is de grote vraag: hoe hebben ze die enorme basaltblokken ooit kunnen verplaatsen?

Nan Madol, een gigantisch archeologisch complex op Pohnpei. Net als bij de beelden op Paaseiland is de grote vraag: hoe hebben ze die enorme basaltblokken ooit kunnen verplaatsen?

Uitzicht over het vliegveld en de haven van Pohnpei.

Uitzicht over het vliegveld en de haven van Pohnpei.

Geplaatst in Niet gecategoriseerd

Kapingamarangi-bijbel naar de drukker

(19 maart) Het is zover! Zojuist heb ik de bestanden voor de Kapingamarangi-bijbel op Dropbox gezet voor de drukker.
De Kapingamarangi, een taalgroep in Micronesië, begonnen in 1996 met het vertalen van de Bijbel, begeleid door onze collega’s Nico en Pam Daams. De Kapinga-gemeenschap toonde een grote inzet en enthousiasme – zo waren er meer dan twintig vertalers – en al na vier jaar kwam het Nieuwe Testament gereed. Met grote vreugde werd het in gebruik genomen. De vertalers gingen toen door met een selectie van het Oude Testament, die in 2004 gereedkwam. Ook dat was niet genoeg; het team werkte door tot het hele OT vertaald was. Nico bleef hen begeleiden, via e-mail en met regelmatige bezoeken.
Eind vorig jaar was de vertaling klaar, inclusief alle controlerondes en laatste checks. Dat was het moment dat ik bij het team werd gevoegd als typesetter. Mijn taak was het om de computerbestanden te verwerken tot een drukklaar bestand: correct, mooi en helder leesbaar.
Inmiddels zijn we drie maanden verder: 1472 pagina’s, 380 voetnoten, 3200 kruisverwijzingen; 140 illustraties, 12 landkaarten, zo’n 100 drukproeven (van de eerste proefopmaak tot het definitieve bestand) en misschien 500 e-mails heen en weer. Nu ligt het bestand bij de drukker in Sri Lanka. Als alles goed gaat, kan juli a.s. de Bijbel worden ingezegend en in gebruik worden genomen. Dat zal een heel bijzonder moment zijn voor de Kapinga-gemeenschap, voor wie de Bijbel in de eigen taal nu al dierbaar is.
Het Kapinga zal overigens een van de kleinste talen ter wereld zijn waarin de hele Bijbel is vertaald.

(Voor meer informatie over het Kapinga-project: klik hier.)

Genesis 1, Kapingamarangi

Geplaatst in Niet gecategoriseerd