Financiële steun

We werken via Wycliffe Bijbelvertalers, maar ontvangen daarvoor geen salaris. In plaats daarvan ontvangen we giften van gemeenten, familieleden en vrienden die met ons en ons werk meeleven. Dat kunnen maandelijkse bijdragen zijn via een automatische incasso, maar ook eenmalige giften.

Als u met ons verantwoordelijkheid voor het vertaalwerk wilt dragen, zien we dat als een grote bemoediging. U kunt het antwoordformulier downloaden om die samenwerking concreet vorm te geven, maar u kunt ook contact opnemen met de thuisfrontcommissie. Of doneer direct.
Ten slotte, u kunt ook een gift overmaken op rekening NL65RABO0144489503 t.n.v. CvK Hervormde Gemeente inzake Fam. Kieviet te Alblasserdam.

In elk geval en in welke vorm u of jij met ons meeleeft, we zeggen met Paulus: “En God is bij machte elke vorm van genade overvloedig te maken in u, zodat u, wanneer u in alles altijd al het nodige bezit, overvloedig kunt zijn in elk goed werk.” (2 Kor. 9:8)