Kerk en Bijbel in Polynesië

[ Inleiding | Geschiedenis | Talen | Kerk en Bijbel ]

In de eerst helft van de 19e eeuw kwamen grote delen van Polynesië in aanraking met het Christendom. Na een moeizame start van het zendingswerk kwamen op Tahiti, Tonga, Samoa en elders grote delen van de bevolking tot geloof. Vooral in de jaren 1830 beleefden verschillende gebieden een grote opwekking. Al snel daarna werd in een aantal talen het Bijbelvertaalwerk ter hand genomen om de jonge kerken geestelijk te voeden. Tahiti kreeg zijn Bijbel in 1838, Samoa in 1855, Tonga in 1862.
Tegenwoordig zijn de meeste gebieden in Polynesië overwegend protestant, met vaak een aanzienlijke rooms-katholieke minderheid. De door de eerste generaties zendelingen samengestelde bijbelvertalingen zijn nog altijd intensief in gebruik.
Het Bijbelvertaalwerk in de 19e eeuw betrof vooral de grotere talen. Aan de kleine talen werd meestal geen aandacht besteed. De laatste decennia wordt echter, door Wycliffe-vertalers en anderen, bijbelvertaalwerk verricht in een aantal kleinere talen. Ook wordt in grotere talen de oudere vertaling herzien. Het is aan dit werk dat wij, samen met kerken en bevolkingsgroepen ter plaatse, een bijdrage leveren.

[ Inleiding | Geschiedenis | Talen | Kerk en Bijbel ]