Pa’umotu

Het Pa’umotu is een van de talen van Frans Polynesië. Het wordt gesproken op de Tuamotu-eilanden, maar ook op het centrale eiland Tahiti wonen veel Pa’umotu-sprekers.
In 2005 werd een begin gemaakt met bijbelvertaalwerk in het Pa’umotu. Het project wordt gecoördineerd door een vertaalcomité, dat ressorteert onder de Pa’umotu-taalassociatie (Te Reo o te Tuamotu). Coördinator is Jean Kape.
Omdat het Pa’umotu nauw verwant is aan het Tahitisch, en er in het Tahitisch een vrij recente (RK) vertaling van het Nieuwe Testament is, is het vertaalproces relatief eenvoudig. Met behulp van het computerprogramma Adapt It wordt de Tahitische tekst woord voor woord in het Pa’umotu overgezet. Dit leidt tot een eerste versie; deze wordt vervolgens door het vertaalcomité doorgenomen en verbeterd tot een goede Pa’umotu tekst. Dit is een arbeidsintensief proces, dat dan ook veel tijd en geduld vraagt. De leden van het vertaalcomité zijn allemaal mensen die ook tal van andere bezigheden hebben: banen, commissies, kerkenwerk… Toch weten ze tijd vrij te maken voor het vertaalwerk.
Tussen 2005 en 2010 zijn de Evangeliën vertaald en door het comité gecontroleerd. De volgende stap is, het voorleggen van de vertaling aan mensen in de taalgroep, kerkelijke autoriteiten et cetera, en uiteindelijk een uitgave van alle Evangeliën.
De volgende stap zijn de Psalmen. Het grootste deel hiervan is inmiddels vertaald, en eind 2012 werden de eerste Psalmen door het comité nagekeken.

[ Ethnologue | Isles of the Sea ]